RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM-FAZA I

139
PODIJELI

Danom 30.11.2018. godine završava program kodnog broja UP.02.2.2.02.0028. kojim je 20 korisnika imalo uslugu osobnog asistenta. U svrhu provedbe i praćenja programa Udruga je u toku provedbe poslala 8 zahtjeva za nadoknadom sredstava i završno izvješće. 7 zahtjeva za nadoknadom sredstava je odobreno u cijelosti dok za zahtjev broj 8 i završno izvješće čekamo obradu od provedbenog tijela 2.