OSOBNA INVALIDNINA – IZMJENE ZAKONA

1508
PODIJELI

Puno je pitanja zadnjih dana vezano za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu 30.12.2017. godine.

Najzaineresiranija skupina osoba s invaliditetom se zaposlene osobe koje zbog plaće odnosno primanja nisu mogle ostvariti pravo na osobnu invalidninu.

Sljedeće su izmjene koje su bitne za osobnu invalidninu, a odnose se na članak 5. odnosno izmjene članka 55. dosadašnjeg Zakona koje stupaju na snagu 01.04.2018.:

Članak 5.

U članku 55. stavku 1. brojka: »250« zamjenjuje se brojkom: »300«.

U stavku 3. iza riječi: »ne uračunava se« dodaju se riječi: »plaća, autorski honorar« i stavlja se zarez.

To znači da ako je osoba zaposlena, plaća se ne uračunava u njen prihod pa po tome vaša plaća je prihod koji Vam se ne uzima u obzir odnosno nije prihod.

Također je bitno da se invalidnina povećava na 300% što bi bilo 1.500,00 kn.

U prilogu je Zahtjev.zahtjev za OI