Održana druga faza edukacije – „Osobni asistent u Splitsko – dalmatinskoj županiji“

152
PODIJELI

U sklopu projekta „Osobni asistent u Splitsko – dalmatinskoj županiji“ održana je i druga faza edukacije korisnika usluge osobne asistencije i njihovih asistenata u prostorijama Udruge 23. veljače 2016. Edukacija se održala u organizaciji Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH pod vodstvom Marice Mirić i pravnika SOIH-a Martina Jelačića. Budući je edukacija bila konzultativno-instruktivnog karaktera u njoj su živo sa svojim iskustvima i pričama sudjelovali i korisnici usluge kao i asistenti. Cilj događanja je bio upoznati se sa životnim uvjetima i situacijom korisnika usluge, kao i kroz direktnu komunikaciju sa asistentima ustanoviti na koji način se sama usluga pruža te pružiti savjete za što kvalitetnije međusobne odnose.