Nastavlja se program osobni asistent i institucionalna podrška udruzi

246
PODIJELI
Osobni asistent program

U 2015. godini nastavlja se provedba treće godine trogodišnjeg programa „Osobni asistent 2013.-2015.“ financiran od Ministarstva socijalne politike i mladih.

Programom je obuhvaćeno osiguranje usluge osobne asistencije za 17 članova s najtežim invaliditetom. Asistenti usluge pružaju na u vrijeme koje odredi korisnik te na način i na mjestu koje definira korisnik u okviru odobrenih 80 sati mjesečne asistencije.

Ovisno o potrebi pojedinog korisnika usluga osobne asistencije obuhvaća transfere, odijevanje, hranjenje, pomoć u kući, pomoć u nabavi, pomoć u socijalizaciji, administraciji i sl.

S obzirom  da naša Udruga ima još korisnika kojima je ovakva usluga nužna, trenutno pripremamo projekt za novu skupinu korisnika koje ćemo prijaviti na raspisani natječaj Europskog socijalnog fonda pod nazivom  „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ (HR.2.3.05).

 

U 2015. godini Udruga nastavlja se financiranje od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva kao institucionalna podrška Udruzi.

Ovo je druga godina trogodišnjeg financiranja kojom nam se omogućava stabilno djelovanje udruge kao  pokretača lokalnih promjena u korist osoba s invaliditetom, ali i neometani rad na razvijanju projekata i aktivnosti koje će još više doprinijeti podizanju kvalitete života osoba s invaliditetom.